Hibernate Exception in Grails when dealing with exceptions

HibernateException: Found shared references to a collection

Like me, you may have have caused this error by having something like the following

sale2.discounts = sale1.discounts
sale2.save()


The solution in my case was to do the following:

sale1.discounts.each { d->
sale2.discounts << d
}

Comments


 1. Thần sắc của Nhạc Kiều trầm xuống, những người này chắc chắn là cừu nhân của Nhạc Thành cho nên mới tới đâc Long ca ca, mau dẫn đại bá và cô cô mọi người toàn bộ rời đi.

  Nhạc Kiều sau đó nhanh chóng nói với Nhạc Long, trong lòng Nhạc Kiều vô cùng rõ rang, mình và Thác Ny Tư không cách nào chống lại bọn họ chỉ có thể liều chết để người của Nhạc gia đi trước.

  - Khặc khặc, tất cả đều là người một nhà thì hãy ở lại, đừng hòng đi, ta nói rồi ngươi là của ta thì trước hết ta sẽ bắt ngươi.

  hắc bào lão giả nói xong thì hóa thành một đạo hắc sắc thân ảnh tiến về phía Nhạc Kiều.

  - Nhạc Kiều tiểu thư, dongtam
  mu private
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữmau lập tức đi thôi, mang theo lão gia và đại nhân chạy trốn.

  Thân ảnh của Thác Ny Tư như thiểm điện bắn về phía hắc bào lão giả.

  - Cũng là ma pháp sư cấp tám trung kỳ, ngươi hay là lui ra đi.

  Một lục tinh Đấu Tôn như thiểm điện ngăn cản ở trước người của Thác Ny Tư, trong tay của hắn phát ra một lực công kích đấu khí như sét đánh.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Android: How to change size of vector drawable image

AngularJs: User friendly date display with AngularJs and MomentJs

Nerd Tree: A File Explorer with Mac Vim